Gider Değil, Yatırım Kalemidir

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi

Site Yönetimi Kurulması Şartları

Site Yönetimi Kurulması Şartları
Kat mülkiyeti kanununda site yönetimi kurulması şartları en küçük anlaşmazlığa dahi çözüm getirecek şekilde belirlenmiştir. Bu kanun incelendiğinde göze çarpan ilk ve en önemli şart, ikamet edilen gayrimenkulün en az sekiz bağımsız bölümü içermesi durumunda yönetici atanması zorunluluğudur. Buradaki bağımsız bölümden kasıt, dairelerin farklı farklı kişilerce sahiplenmiş olmasıdır; yani katların tapularının farklı kişiler adına çıkartılmış olmasıdır. Eğer tüm dairelerin tek bir sahibi var ise; bu durumda yönetici o kişi olmak zorundadır.

Site yönetimi kurulması şartlarından biri de, çoğunluğun sağlanması zorunluluğudur. İkamet eden toplam malik sayısının yarısından bir fazlası, ilk kurulda yönetimin seçilmesi için gerekli çoğunluk anlamına gelmektedir. Önceden yöneticilik yapmış birisi tekrar aday olabilir ve bunun bir üst sınırı yoktur.
4272