Gider Değil, Yatırım Kalemidir

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi

Kiracının Aidat Borcu ve Site Yönetiminin Sorumlulukları

Kiracının Aidat Borcu ve Site Yönetiminin Sorumlulukları

Kiracının Aidat Borcu ve Site Yönetiminin Sorumlulukları

Siteler kat mülkiyet kanununa tabidir. Kat Mülkiyetinde gider avansının (aidatın) muhatabı kat malikidir. Site yönetiminin bu tip bir kanuni sorumluluğu yoktur, oluşan hukukta tanımlanmamış ihmaldir. Siz kiracınızla kira sözleşmesi üzerinden aidatı takip edersiniz, site yönetimi kat mülkiyet kanunu üzerinden aidatı takip eder. 
2633