Gider Değil, Yatırım Kalemidir

Sizin İçin Neler Sunuyoruz

Muhasebe ve Aidat Takibi

Muhasebe İşlemleri
  • Gelir ve giderlerin belgeli olarak yasal deftere kaydı,
  • Defter ve belgelerin yönetime denetcilere ve adli mercilere incelemeleri için hazır bulundurulması,
  • Ödenmeyen aidatların yasal faizlerinin hesaplanması ve kaydı,
  • Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması,
  • Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması ,
5824