Gider Değil, Yatırım Kalemidir

Hizmetlerimiz

Apartman yönetiminin, temel mevzuatı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunudur. Bu kanunun 34. Maddesinde “Ana gayrimenkulün (apartmanın) sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.” Der. “Geçinip gidiyoruz, ne gerek var kanuna” diyemeyiz, çünkü sahip olduğumuz-oturduğumuz dairenin tapusu da bu [ ... ]

Detay

Sitenizde yaşadığınız sorunları çözmek için en kısa ve hızlı hukuki yolun tespiti,Finansal sorunlarınızın çözümünde en kısa ve hızlı yöntemin tespiti,İşletme sorunlarınıza en kısa, hızlı ve ucuz çözüm üretme,Güvenlik sorunlarınıza en ucuz çözümü üretme,Müteahhit ve arsa sahipleri ile yaşadığınız sorunlara çözüm üretme,Büyük [ ... ]

Detay

Firmamız yönetim danışmanlığı dışında sadece apartman temizlik hizmeti de sağlamaktadır. Ekibimizin tamamının sigortalı olarak çalışması; apartman temizliğinde görevlendirdiğiniz sigortasız personelin iş kazası yaşaması halinde yönetici ve apartman sakinlerini yasal sorumluluk altında kalmaktan kurtarmaktadır. Aynı zamanda temizlik hizmeti sağladığımız apartmanlarımıza yönetim danışmanlığı [ ... ]

Detay

Hukuk İşlemleriYönetim sorunları çözümüİşletme projelerin hazırlanmasıAidatını ödemeyenlerin hukuksal takibiBinada yapılacak işlere uygun olarak kararların alınması ve deftere geçirilmesiGeçmiş dönemlerden kalan borçların takip ve tahsilatıYöneticinin sorumlulukları, Kiracının sorumlulukları, Ev sahibinin sorumluluklarıBinada yaşayanların uygun olmayan davranışlarının hukuksal çözümü  [ ... ]

Detay

Muhasebe İşlemleriGelir ve giderlerin belgeli olarak yasal deftere kaydı,Defter ve belgelerin yönetime denetcilere ve adli mercilere incelemeleri için hazır bulundurulması,Ödenmeyen aidatların yasal faizlerinin hesaplanması ve kaydı,Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması,Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması [ ... ]

Detay

Personel İşlemleriBina görevlisinin SGK doğrultusunda bildirgelerinin verilmesi, tahakkukların çıkarılması ,hizmet belgesinin çıkarılmasıİş kanunu doğrultusunda kıdem,ihbar tazminatlarının hesaplanması,yıllık izin sürelerinin hesaplanmasıYönetmelikler, tebliğler vb.diğer yasal dayanaklar doğrultusunda izlenmesi ve takibi. [ ... ]

Detay

-Site ve Apartmanlarda yöneticilerin 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU çerçevesinde yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklar mevcuttur.Bu sorumluklar imzalanan sözleşmelerle yönetim firmalarına devredilebilir;a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;b) Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması,korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin [ ... ]

Detay

      Site sakinlerinin talep ve şikayetlerinin kayıt altına alınması,       Beklenti ve ihtiyaçların çözüme kavuşması için site yönetimine bilgi aktarması,      Yapılan faaliyetleri anket yoluyla değerlendirmeye alması,      Site sakinlerini yapılan işlerden haberdar etmesi,      Çeşitli etkinlik, Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluk çalışmalarının yürütülmesi alanında hizmet sağlıyoruz. [ ... ]

Detay

Dairenin fiziki özelliklerinin tespit edilmesi,Yüksek gelen faturalar için sorun kaynağının araştırılması,İzolasyon, sayaç kontrolü ve ısı kaybına etken olan faktörlerin incelenmesi,Termostatik vana ve payölçerlerin kontrolünün yapılması,Dairenin kullandığı enerjinin m²’ ye göre hesaplanması,Isı giderlerinin paylaştırılmasında yasal tablo hazırlanması,Enerji tüketiminin gider pusulasına dönüştürülerek faturalandırılması,% [ ... ]

Detay
6637