Gider Değil, Yatırım Kalemidir

Profesyonel Site ve Apartman Yönetimi

Apartman ve Site Yönetimi Nasıl Kurulur

Apartman ve Site Yönetimi Nasıl Kurulur
Tüm kat maliklerinin toplandığı genel kurulda, yönetici olmaya aday kişiler kendini tanıtır ve çoğunluğun seçtiği kişi, apartman site yöneticisi olur. Genel kuruldan önce kat malikleri apartman site yönetimi nasıl kurulur konusunda araştırma yapıp bilgi sahibi olmak isterlerse, yol gösterici en sağlam kaynak 634 sayılı kat mülkiyeti kanunudur.

Her yıl ocak ayında toplanan genel kurulda apartman veya site sakinleri yeni bir yönetim oluşturabilir. Seçilen yönetim göreve 2 yıl devam eder. Bu süre boyunca bütçeyi oluşturmak, harcamaları yapmak, binanın veya binaların bakımını yapmak, çevre düzenlemesi ile ilgilenmek gibi sorumlulukları bulunmaktadır.
4964