Gider Değil, Yatırım Kalemidir

Sizin İçin Neler Sunuyoruz

Sayaç Okuma Hizmeti

  1. Dairenin fiziki özelliklerinin tespit edilmesi,
  2. Yüksek gelen faturalar için sorun kaynağının araştırılması,
  3. İzolasyon, sayaç kontrolü ve ısı kaybına etken olan faktörlerin incelenmesi,
  4. Termostatik vana ve payölçerlerin kontrolünün yapılması,
  5. Dairenin kullandığı enerjinin m²’ ye göre hesaplanması,
  6. Isı giderlerinin paylaştırılmasında yasal tablo hazırlanması,
  7. Enerji tüketiminin gider pusulasına dönüştürülerek faturalandırılması,
  8. % 30 oranında enerji tasarrufunun sağlanması
6290